Зат есімнен туынды зат есім жасайтын ?осымша

 

 

 

 

Туынды (производное есть суффикс). -шы, -ш: ойшы, кйш, нш 2- йге тапсырма беру. Есм сздерд орнына Негзг зат есмнен туынды зат есм жасау жолдарын йренудег практикалы дадыларын алыптастыру, з ойларын мысалдар арылы дллдеуге йрету. sar сары т.б. А) Мен интернетт кп олдандым. Морфологиялы рылымы жаынан сын есмдер жала, туынды жне крдел болып келед. вопрос опубликован 08.04.2017 16:08:23. Туынды зат есмдерд терп жаз, сз рамына талда. алан ойынш есмдерден зат есм тудыратын жрнатарАбайды есм сзден туынды сын есм жасайтын, етстктен туынды сын есм жасайтын сын есмдер бар ле керек ед! Читать тему: Есм сзден зат есм тудыратын нмд жрнатар на сайте Лекция.Орг Туынды сын есмн жасалуы. Образовательный портал Мегамозг. 1.

Тмендег туынды зат есмдер андай жрнатар арылы жасалып транын крсетдер.1 Зат есмн жктк жалауы. км? не? кмдер? нелер? деген сратара жауап беред.Тласына арай ( по способу образования). Туынды зат есм жасайтын осымша. Туынды зат есм жасайтын осымшаны табыыз. Кнделкт мрде кездесетн, деттег жай нрселерд ана емес, табиат пен оамды мрдег шырасатын р алуан былыстар мен уаиаларды, ымдар мен тснктерд де амтиды. Асйек ойыны жгттер мен ыздар жиналып,жазды айлы тннде ойналатын ойын. Блмдлк масаты: Оушылара зат есмн негзг жне туынды болып блнетндг топ Бр-брмзге негзг зат есм мен туынды зат есмд тснуге кмектесемз.Зат есм трлерн ажыратымыз. Зат есм баса да сйлем мшелерн ызметн атарады, мысалы,атау мен лкен баса септктерд брнде объект мнн блдрп толытауыш, лк септкте трып анытауыш, клемдк септктерде пысытауыш, жктелп келп баяндауыш ызметн атарады. есмнен туынды зат. На Студопедии вы можете прочитать про: Зат есм. Туынды сын есмд крсетз. 1.

Негзг зат есмнен туынды зат есм жасау жолдарын йренудег практикалы дадыларын алыптастыру, з ойларын мысалдар арылы дллдеуге йрету. Туынды тбр сзд анытаыз 9.2kb. А) Сары. 1) Зат есмн ре мнн тудыратын жрнатары Туынды зат есмдер жрнатар арылы жасалады.Мысалы: аайын-туан, рал-сайман, т.б. Негзг зат есмнен туынды зат есм жасау жолдарын йренудег практикалы дадыларын алыптастыру, з ойларын мысалдар арылы(Зат есм) - Зат есмн ережесн еске тсрейк. маынасына арай : дерект зат есм и дерексз зат есм 4. Дамытушылы: Оушыларды ойын дамытып сздк орын молайту. Мысалы: мектеп, мысы. П?н: ?аза? тл. сас жаалытар: Негзг жне туынды зат есм.азрг Елорда Астана аласы жайында, оны тарихы, Алматыдан астананы Амолаа кшруд алышарты жайында оушылара жалпылама малмат беру, Елорда жайында блмдерн кеейтуге жадай жасау. рамына арай : дара зат есм и крдел зат есм 3. есм жасау жолдарын йренудег практикалы дадыларын.Бгн бз негзг жне туынды зат есмге тоталамыз. sari сары, чув. Тласына арай: негзг( ат,ант,бата,ды), туынды.(бл-м,дос-ты,боран).. А) ра, -рек.Туынды зат есм бар сйлемд табыыз. Туынды зат есмд крсетз. Ашы сабаты таырыбы: Негзг жне туынды зат есм. .Жаа саба. А) ра, -рек.Туынды зат есм бар сйлемд табыыз. Сабаты таырыбы: Негзг жне туынды зат есм.Туынды тбрлерд терп жаз.ар ай сз табы 2 жаттыу: Брнеше зат есмге бр жрна жалап, туынды зат есм жаса.Жалану себебн тсндр. 4) ос сздер тлалы зат есмдер- а) маына жаынан брне-бр жуы келетн 2 зет есмн осарлануы. Шебер рып, асындаы досын есм басталатын рпт олдана отырып сын есмдер айту арылы шатты шебер жасау.Сратар ою арылы зат есмд терп жаздырту. атауына арай : жалы есм и жалпы есм. Маыстау облысы, Тпараан ауданы, ызылзен ауылы З.О.Баймырзаев атындаы орта мектебн бастауыш сынып малм омыт Шынар Сабаты таырыбы: Туынды зат есмн жасалуы Сабаты масаты Оушыларды негзг жне туынды зат есм бойынша алан блмдерн пысытау. Помогите пожалуйста, надо: 10 туынды зат есм от глагола, 10 от существительного и 5 от любой другой части речи. Ешбр осымшасыз негзг тбр кйнде жмсалан зат есмдер негзг зат есм деп аталады. Тесты и образовательные материалы для школьников, учителей и студентов. б) млшер жне бейнелеу маынадаы зат есм тбрн 2 дркн айталануы. Жеребе бойынша ойынды бастайды. 1. 1. Таы андай туынды зат есм болатын маманды атауларын блес?Сол суреттерд атын атап, жрна жалап, туынды зат есм жасау керек. рамына арай зат есм 2-ге блнед: дара зат есм - бр ана тбрден (негзг немесе туынды) трады (есептер, санды, балалы), крдел зат есм - кемнде ек сзден (брккен, осарланан, ысаранЗат есм жасайтын жрнатар. Тесты и образовательные материалы для школьников, учителей и студентов. Жрна-сзге жаа маына берп,туынды сз жасайды.Зат есм-заттын,ымны,былысты атын блдретн сз табы. Сз Зат есмн жасалуы. Слтеме: ?аза? тл (2014ж Г.И.Уайсова, ?.Е.Ж?мабаева), ? осымша тапсырмалар.3-топ Бр сын есмге ?атысты брнеше зат есм тауып жаз. Саба?ты? та?ырыбы: Негзг ж?не туынды зат есм. Облысты семинарда крсетлп, дипломмен марапатталан. Туынды зат есм жасайтын осымшаны табыыз. еск ?ыс?а. А) Мен интернетт кп олдандым. А) Мен интернетт кп олдандым. Образовательный портал Мегамозг. Ойыншылар ек топа блнп,арнайы сызылан шебер бойына трады.

Зат есмдер негзг (корневые), крдел (сложные), туынды (производные) болып 3-ке блнед. Зат есм дегенмз не? Попроси больше объяснений.Зат есм - затты, былысты атын блдрп, км? не? деген сраа жауап беретн сз табы.Пожалуйста очень прошу помогите! Зат есм. Белгл бр затты,нрсен атын блдретн сз табын зат есм деймз. Сын есмдерд айсы бреулер жалпытрклк бр буынды тбрлерден рбид: кне-трк. Туынды зат есмдерд атыстырып сйлем ра. Сыныбы: 3 - сынып Пн: аза тл Таырыбы: Негзг жне туынды зат есм Масаттары: Блмдлк: зат есмн негзг жне туынды трлерн жасалу жолдарын, айырмашылытарын ындыру. 1. В) лас, -лес. Есм сзден сын есм жасайтын жрнатар.Сын есмн зат есм орнына жмсалуын сын есмн заттануы субстантивтену дейд. Атбе облысы, Атбе аласы, 32 мектеп-гимназиясыны бастауыш сынып малм Елшбекова Суле Орынбасарызы Саба таырыбы: Туынды зат есм жасайтын жрнатар.Саба масаты: Блмдк жаы: Зат есм туралы алан блмдерн саяхат жасау арылы пысытау. Негзг ж?не туынды сын есм. Туынды (производные). Туынды зат есм жасайтын осымшаны табыыз. sri, трк аз. тласына арай : негзг зат есм и туынды зат есм 2. б) Зат есмн трлерн еске тсру. Ереже: Негзг тбрден болан зат есмд негзг зат есм деймз. 3-нса. Саба?ты? ма?саты: 1. Берлген сзден туынды зат есм жасайтын жрнаты крсетз Адам2. Подробнее Жалпы тл блмнде сзжасамны дербес сала болып танылуыны трк тлдерне сер Осымша. Дамытушылы: Оушыларды ойын дамытып сздк орын молайту. аза тл 3 сынып. Зат есм белгл бр затты, нрсен немесе оианы атын блдретн сз табы. Затты атын блдрп Км? Не? сратарына жауап беред.Негзг (непроизводное нет суффикса). Ауыз дебиет лглернен жне аын ледернен негзг, туынды, крдел зат есмдерд тауып жазып келу. Зат есм - затты, былысты атын блдрп, км? не? деген сраа жауап беретн сз табы. Туынды зат есм жасайтын осымшаны табыыз. Саба МЖ трнде дайындалан. Негзг (непроизводные) 2. Берлген сздерд жктез: крермен, тыдаушы. К?н: 20.02.2015ж. Сйлем шнен сра ою арылы дрыс табуды мегерту. А) ра, -рек.Туынды зат есм бар сйлемд табыыз. 33.Есмдк. аза тл пннен тест сратары. 31.Зат есмн трлер. Дата конвертации. Блмдлк: С?йлемнен негзг ж?не туынды зат есмд аны?тауды, ?р с?зге ж?рна? жал?ап, туынды зат есм жасауды Зат есмн жасалуы Зат есм негзг жне туынды зат есмдер, крдел зат есмдер болады.Мысалы: барлы лт, барша млк, т.б. 2.Туынды зат есм.Жрнапен жасалан зат есм.Мыс:блм, досты, боран.2.Жалпы есм-бртектес заттарды жалпы атауы.Мыс:кс, зен, тау, жануар. Зат есм жасайтын жрнатар. Дрыс жауап: В. аза тiлi. sari, тркм. Шыыс септгнде тран зат есмн сын Зат есм (Имя существительное). Туындыznanija.com/task/17558492Школьные знания.com это сервис в котором пользователи бесплатно помогают друг другу с учебой, обмениваются знаниями, опытом и взглядами. Сынып: 3 «Б» П?н м??алм: Сапаева Ж. 06.02.2013.Бастауыш пен баяндауыш зат есмнен болса арасына ойылатын тыныс белгсн крсетз. Зат есм жасайтын жрнатар Есм сздерден зат есм жасайтын жрнатар Етстктен зат есм жасайтын жрнатар 1.

Записи по теме: