Батырлар жыры туралы реферат

 

 

 

 

Батырлар жырыны кпшлгнде халыты тбегейл м-мдес ккселед. Батырлы жырлар, батырлар жыры — ауыз дебиетндег е бай да кне жанрларды бр.[1] аарманды эпос деп те аталады. "амбар батыр" жыры — халы дебиетн е еск трн бр — батыр жыры болады. жазылулары тис. Батырлар жыры халыа алай тараан. Эпостаы дур жне дстр мселес. Негзг » Файлдар » азаша рефераттар » азастан тарихы.аза батырлар жырындаы басты аарман елн сйген батыр, ал оны басты масат-мраты — халын, Отанын басыншы жаудан орау.азаша реферат: «Алпамыс батыр» жыры » ZHARAR 2017www.zharar.com/kz/referat/11887-alpamysbatyr.htmlАлпамыс батыр жыры аза халыны батырлар жырыны шндег е кнес. аза тл мен аза дебиет туралы рефераттар."Батырлар жыры". Тпт Кеест тсында да балам скенде бай болсыншы деген атаана некенсая болан шыар. аза батырлар жырындаы басты аарман елн сйген батыр, ал оны басты масат-мраты — халын, Отанын басыншы жаудан орау. Батырлар жыры туралы реферат. Бндай жырларында, ай халы болсын, е алдымен зн ерлкт, батырлыты адрлегендгн крсетед. а) «Батырлар жыры» жайлы з ой-тжырымдарыызды жазыыздар.(бес минут). [ Скачать с сервера (709.5Kb) ]. рине ешкм лызыны м Школьные знания.

com это сервис в котором пользователи бесплатно помогают друг другу с учебой, обмениваются знаниями, опытом и взглядами. Александр Оборин. аза батырлар жырындаы басты аарман елн сйген батыр, ал оны басты масат-мраты — халын, Отанын басыншы жаудан орау. Осы блмде аза халыны басынан кешкен Читать тему: Батырлар жыры кейпкерлер лем,идеялы кркемдк ерекшелктер на сайте Лекция.Орг Батырлар жыры.

4. Эпосты жырлар адамзат оамыны тарихи даму рдстермен брге жасап келед. обыланды батыр жайында екнш бр дерек кз — аза халыны аарманды жырларыны бр — "обыланды батыр" жыры. Бкл батырлар жырына атар лаш руа шама-шарымны жетпейтнн блп, аталан сараптамамды негзнен Алпамыс пен обыланды батырды орта тстарын здеу арылы жргзейн. Батырлар жыры, А л п а м ы с батыр жыры туралы, жырды рылысы, тл жайлы тснктерн алыптастыру арылы, кейпкерлерге мнездеме беру Жас рпаты шындыа, адамгершлкке, адалдыа, мейрмдлкке трбиелеу з Отанына аза халыны эпосында батырлар жыры — е бр мол сала. 43 бет. Бл мазмны жаынан да, баса батырлы жырлара араанда шотыы бик тран халыты шыарма, ерлк эпопеясы. Батырлар жыры мен «Шанама» дастанындаы таырып ндестг.Батырлар жыры. Аа батырлар жайындаы жырларда жеке басты амынан гр леуметтк сарын басым. Батырлар жыры — аза ауыз дебиетн те ертеден келеKZ » азаша Рефераттар жинаы, алпамыс батыр жыры туралы реферат, азаша алпамыс батыр жыры туралы реферат, алпамыс обыланды батыр жыры. 25.08.2010, 03:50.йткен ол жырлар аза ислам днн абылдамай тран кезде шыарылан. азаты батырлар жыры туралы.Ттт тама жегмз келсе «Аспазды ктапа» летнмз сияты, батыр боламыз десек, « Батырлар жырына» жгнейк. азаты батырлар жыры туралы реферат. Батырлар жырыны кпшлгнде халыты тбегейл м-мдес ккселед. аза батырлары жне кркем дебиет реферат. Батырлар жыры мен Шахнама дастаны арасындаы сабатастытар. Батырлы жырлар — е алдымен кркем шыарма. Кн кешеге дейн кез-келген дерлк аза азаматы баласыны батыр боланын алап, тлеп келд. Батырлы жырлар халы мрн ттас бр дурн жан-жаты амти отырып, сол тарихи кезедег батырларды сырты жаулара арсы ерлк кресн, ел Главная » Файлы » азаша рефераттар » аза тл мен дебиет.Батырлар жыры. Батыр км? 5. [ Скачать с сервера (72.5Kb) ]. аза халыны батырлары кмдер?Малм сз - Балалар, бгнг сабата «обыланды батыр» жыры туралы айтамыз.

деби байланыс-лтты дебиеттер арасындаы кркемдк дстрлер жаластыы, ыпалдастыы.деби байланыс нышандары жазушыны алыптасан деби дстрлерге табан треун нтижеснен аза батырлар жыры нсаларыны кпшлгнде идеялы мазмны, сюжет желс, образды бейнелеу жне кркемдк ралдары саласында орта элементтер боланмен, бр-брне самайды, райсысыны зндк ерешелктер бар. Слайд негз халы ауыз дебиетн ерекше блм, ежелг заманнан бер ескрмей жеткен батырлар жыры туралы болма. Кркемдк дамуды,деби процест маызды бр задылыы-деби байланыстар-дебиет лемндег тоысулар мен арым-атынастарды, рухани Басты бет. Батырлар жыры. Категория: аза тл мен дебиет | Добавил: nurdaulet. Тпт Кеест тсында да балам скенде бай болсыншы деген ата-ана некен-сая болан шыар. а) блмдлк: оушылара батырлар жыры, оларды зге жырлардан айырмашылыы, «обыланды батыр» жыры жайлы толы трде тснк беруСабаты крнеклг: кркем дебиеттер, бктеме, бейнел суреттер, реферат. азаты сз нерiнi тегi рiден, тркi тiлдес тайпаларды з алдына халы болып алыптаспай тран кезiнен басталады. аарманды эпос деп те аталады. Ол зн жанрлы нысанасына арай шындыты знше орытып, оны зн кркемдк згешелгне арай рп отыратыны даусыз. Ауыз дебиетн баы заманнан ескрмей рпатанрпаа ауысып отыран крдел де мол бр саласы — батырлар жыры. аза халыны кне эпосты жыр-ларына батырлар жыры жатады. азаты батырлар жыры туралы азаша реферат, азатыазаты батырлар жыры туралы. Рефераттар. «Алпамыс батыр» жыры баса батырлар жырына араанда кне жыр болып есептелед. 2 Батырлар жырыны тлдк-стилистикалы сипаты жне оны оытуды тимд тсл 38 2.1 аза батырларыныКурсовые РК скачать, курсовая Казахстан скачать, контрольные РК скачать, контрольная Казахстан скачать, рефераты для РК, реферат для Казахстана. Халы дебиет аза халыны асырлар ойнауынан рпатан рпаа жеткен рухани, мдени мрасы, сз нерiнi асыл азынасы. Батырлы эпос халыты сан асырлар бастан кешкен тарихын, елн, жерн орауды дрптейд. Жырды кейбр оиалары: Алпамысты дниеге келу, тртп алан баланы лп алуы, зынданда жет жыл жатуы сияты оиалар жырды кне жыр екенн айатай тсед. LoadingБатырлар жыры:Ер армыс 01 - Duration: 9:31. Дата добавления: 15 Октября 2014 в 17:59 Автор работы: tmail.ru Тип работы: реферат.Батырлы жырлар, батырлар жыры — ауыз дебиетндег е бай да кне жанрларды бр. Похожие: Мектепте "Алпамыс батыр" жырын оытуды тимд жолдары Батырлы жырлар, батырлар жыры Бас кейпкерд жрс-трысына азаты батырлар жыры туралы. Батырлы жырлар халы мрн ттас бр дурн жан-жаты амти отырып, сол тарихи кезедег батырларды сырты жаулара арсы ерлк кресн . «амбар батыр» жырыны басты таырыбы жер мен ел намысын орау."амбар" жыры брыны замандардан бер арай ауызша айтылатын жыр болан.Басында, е алаш ле болан кезнде де, жазылып айтылан емес. Батырлы жырлар, батырлар жыры — ауыз дебиетндег е бай да кне жанрларды бр.Бларды атарына Ергенеон, Аттилла, Ер Тстк, мергендер туралы эпосты жырлар жатызылады. Батырлы эпос халыты сан асырлар бастан кешкен тарихын, елн, жерн орауды дрптейд. Скачать реферат с сервера. Оушылар,студенттер,малмдер,сайт олданушылары зТтт тама жегмз келсе «Аспазды ктапа» летнмз сияты, батыр боламыз десек, « Батырлар жырына» жгнейк. батырлар жыры туралы реферат. Ерлер мен прлер: «Трт батыра» таы бр лгенде.Ттт тама жегмз келсе «Аспазды ктапа» летнмз сияты, батыр боламыз десек, « Батырлар жырына» жгнейк. 06.11.2013, 14:19.Бларды атарына "Ергенеон, Аттилла, Ер Тстк, мергендер туралы эпосты жырлар жатызылады. Ерлер мен прлер: Трт батыра таы бр лгенде Кн кешеге дейн кезкелген дерлк аза азаматы баласыны батыр боланын алап тлеп келд. Главная » Статьи » Реферат » аза тл. 3. Скачать/Жктеу. обыланды батыр жыры туралы пкр айтушылар обыландыны тарихта болан адам десед.Как быстро и самому написать реферат используя интернет. >Реферат: «обланды батыр» жыры (Разное) читать онлайн или скачать бесплатно. ) « Батырлар жыры» туралы не блемз немесе не блемн деп ойлайсыдар?Оушылар дайындаланда, таырыпта ашу шн баяндама, реферат жне т.б. Батырлы жырлар, батырлар жыры[1] — ауыз дебиетндег е бай да кне жанрларды бр.Бларды атарына Ергенеон, Аттилла, Ер Тстк, мергендер туралы эпосты жырлар жатызылады. Батырлы жырлар, батырлар жыры — ауыз дебиетндег е бай да кне жанрларды бр. Реферат жайында: Таырыбы: Батырлар жыры Бет: 6 Шрифт: 14. аарманды эпос деп те аталады. аза халыны кне эпосты жыр-ларына батырлар жыры жатады. Бл дастандар кбнесе сонау бр баы заманда Орта Азияны, ырым мен Едл бойын жайлаан кшпел Батырлар жыры — ауыз дебиетндег е бай да кне жанрларды бр.Бларды атарына Ергенеон, Аттилла, Ер Тстк, мергендер туралы эпосты жырлар жатызылады.2) Тарихи кезедерд эпосы: Трк аанаты, Оыз хандыы, ноайлы дур, аза хандыы кезендег. рине, ешкм л-ызыны мтаждыпен кн кешкенн аламайды, бра т Бесплатные сочинения по Батырлар Жырлар для студентов. «Мдени мра» бадарламасыны тп масатына зер салар болса, халыты азынаны адр-асиетн, лтты лаатты мдени ждгерлер негзнде жас рпаты санасына сру болып табылатынын кремз.

Записи по теме: