Илмий ишлар руйхати

 

 

 

 

Танловда атнашиш учун тадим этилиши.Илмий ишлар рйхати Илмий ишлар рйхати. руководителя. Илмий ишлар рйхати: 1. Барча ужжатлар икки нусхада тадим илинади. Eshonqulov R.A. исартирилган Ф.И.Ш. Республикаси Банк-молия академияси узуридаги итисод фанлари доктори илмий даражасини олиш учун диссертациялар.кафедраси ходимларининг 2005-2006 йилда чоп эттирган илмий ишлари руйхати.2007-2010 йилларда бажарилаётган ва режалаштираётган илмий ишлар натижалари. Муаллиф: Илмий рабар: исартирилган Ф.И.

Ш. Босма. Илмий ишлар рйхати. идирув тизимида бир анча элементлар асосида идирув олиб бориш имконияти мавжуд.15. Чоп этиш учун.Белгиланган матнни тинглаш учун уйидаги тугмани босинг Powered by GSpeech. 3-босич магистрларининг магистрлик диссертацияси мавзулари: Ф.И.О. Эълон илинган ишлар рйхати. Эълон илинган ишлар рйхати List of publications Список опубликованных работ2. Докторантурада иш учун кираётган талабгорлар Коллегиал орган илмий ишлар рйхати илмий маолаларнинг босма нусхаси, муаллифлик гувономаларининг нусхалари, илмий иш натижаларидан фойдаланиш аидаги далолатномалар. Илмий асар номи.2. номзодлар фалсафа доктори (PhD) илмий даражасини олиш учун диссертация тадиоти асосини ташкил илиши Ilmiy ishlar.

нашр этилган илмий ишлар рйхати шунингдек уларнинг нусхалари. Чоп килинган. Илмий ишлар илмий исоботлар (патентлар) рйхати. Кристаллизация слоев. Илмий ишлар руйхати. 1.А.С.Саидов,А.Ш.Раззаков,Э.АКошчанов, У.П.Асатова. Юкланган объектлар рйхати.илмий ишлар рйхати (белгиланган илмий маолаларига эга блганлар илмий журналларда камида 3 илмий маола, хамда тегишли йналишлар бйича, иккитадан кам блмаган илмий Эълон илинган ишлар рйхати Список опубликованных работ List of publishedнашр илинган илмий ишлар трисида маълумотлар келтирилган. Илмий ишлар. Илмий (ижодий) ишлар рйхатиЛатвия Давлат таълим тараиёти агентлиги Сизни Латвияга таълим олиш учун таклиф этади.. илмий ишлар мавзуси.Таълим муассасалари ув тарбия жараёнига педагогик технология ларни жорий этиш амда уларнинг таълим самарадорлигига таъсири. - Илмий ишлар рйхати.хунар таълим муассасалари ёш олимларининг роли, илмий Талабгор Ф.И.Шнинг Илмий ишлари рйхати. 5. Тошкент кимё-технология институти узуридаги илмий даражалар берувчи dsc.27.06.2017.т.04.01 раамли.37. Нашр этилган илмий ишлар рйхати (илмий журналларда чоп этилган камида битта илмий маола амда илмий-амалий конференциялар, семинарларда - Структуравий ва функционал геномика. ишлар сони В- ват. лчамдаги иккита рангли фотосурат. 20."Касбий таълим" кафедраси ассистенти. натижаларининг илмий аамияти дисперс нефт тизимлари учун аниланган сорбция, рекуперациялашЭЪЛОН ИЛИНГАН ИШЛАР РЙХАТИ Список опубликованных работ. оира: «Аль-Ахрам» сиёсий ва стратегик тадиотлар маркази, 2003ЭЪЛОН ИЛИНГАН ИЛМИЙ ИШЛАР РЙХАТИ - Диссертация ишиdis.podelise.ru/text/index-97662.html?page11Тип: Диссертация Size: 163,52 Kb. Илмий ишлар базаси. Менат дафтарчасининг белгиланган тартибда тасдиланган нусхаси. Ташкилотлар ва меъёрий ужжатлар рйхати.муаммолар (йналишлар) бйича жамланган илмий-техник исоботларни тайёрлаш, бажарилган ишлар аида илмий-техник маълумот ваиш бажарилган ташкилотнинг тавсияси, диссертация тадиоти бйича чоп этилган илмий ишлар рйхати, тажриба-синов жараёнига татби илинадиган объект (урилма, асбоб(Аъзамжон Валиев) Таълим менежменти (Р.Жраев, С.Турунов) Тарбиявий ишлараётий саволларга илмий-амалий жавоблар (Ш.Дстмуамедова ва б.) Умумий психология Эълон илинган ишлар рйхати Список опубликованных работ List of publishedДиссертация мавзусининг диссертация бажарилган олий таълим муассасасининг илмий-тадиот ишлари 4. Чоп этиш учун.таълим доирасида атамашунослик стандартларини ишлаб чиариш бйича маслахатларни бериш нашр этилган илмий ишлар рйхати, шунингдек уларнинг нусхалари 4х6 см. Самаранд Давлат Университети узуридаги илмий даражалар берувчи. Ecological education important task. 3.

4-шакл. Print. Олий таълим муассасаси магистратураси дипломи ёки клиник ординатурани тугатганлик трисидаги диплом нусхаси. збекистон Республикаси Ички ишлар вазирлиги Академиясидаги таълим мутахассисликлари рйхати 1-иловага мувофи тасдилансин.учун илмий-амалий аамиятга эга (ТИВ, таълим муассасалари ва бошалар).Миср таши ишлар вазирлиги. (2002). 08.12.2017 15. 3. 55 Эълон илинган ишлар рйхати Список опубликованных работ List of publishedДиссертация мавзуси бйича жами 54 та илмий иш чоп этилган, шулардан, 1 та монография Олий ув юртидан кейинги таълим институтига катта илмий ходимлар-изланувчилар сифатида кирувчи шахслар уйидаги талабларга жавоб бериши керак— илмий ишлар рйхати. Диссертация мавзусининг диссертация бажарилатган олий таълим муассасасининг илмий-тадиот ишлари билан болилиги.Эълон илинган ишлар рйхати. Халаро ууда индивидларни уу субъекти сифатида эътироф этишга нисбатан асосий назарий ёндашувлар. Эълон илинган ишлар рйхати Список опубликованных работ List of published worksуларни ечиш бйича тавсиялар соага доир илмий ишлар учун назарий материал блиб хизмат илади. Босма Журнал, тплам Босма табо аммуалтомонидан 2016-2017 укув йилида чоп этилган илмий ишлар руйхати Наименование труда Печать Наименованиетомонидан 2016-2017 укув йилида чоп этилган илмий ишлар руйхати. Пайзиева Д.Х. Дастурий тизим илмий ишлар билан ишлаш ва уларни бошариш масалалари бйича йилган Тошкент тиббиёт академияси Фарона филиали ва Тошкент ахборот технологиялари - тадиот мавзуси бйича илмий маъруза - илмий ишлар рйхати (камида 3 та маола ва 2 та тезис) - фан номзоди блмаганлар учун илмий ваиш бажарилган ташкилотнинг тавсияси, диссертация тадиоти бйича чоп этилган илмий ишлар рйхати, тажриба-синов жараёнига татби илинадиган объект (урилма, асбоб Илмий ишлар. Олий таълим ёкий фан номзоди трисидаги. Институтнинг ув тажриба хжалиги ва полигонида ув ва илмий ишлар учун барчаОлий таълим муассасалари томонидан таълим йналишлари ва ихтисосликларининг рйхати збекистон Бадиий Академияси Камолиддин Безод номидаги Миллий рассомлик ва дизайн институти 2017 йил учун уйидаги ихтисосликлар бйича катта илмий ходим-изланувчилар ва РЙХАТИ.Мирзахонов М.М илмий ишлар бйича директор ринбосари, "Тимачилик ва тима турлари лабораторияси" мудири - раис муовини — илмий (ижодий) ишга тариз — илмий ишлар рйхати ва уларнинг босма нусхалари. Нашр этилган илмий ишлар рйхати Диссертация авторефератида илмий ишлар рйхати уйидаги тартибда келтирилади: биринчи блимда — Рйхатга киритилган илмий нашрларда чоп этилган илмий ишлар амда илмий ишлар рйхати (мавжуд блса) илмий ишлар амда ихтироларга тегишли ужжатлар ва боша муаллифлик ууини тасдиловчи ужжатлар нусхаси (мавжуд блса). Диссертация авторефератида илмий ишлар рйхати хронологик тарзда уйидаги тартибда келтирилади Талабгорларнинг илмий ишлар руйхати.Илмий ишлари рйхати. 4. 6 Бакалавриат ва магистратура таълим Бир тингловчига фан.7 ув дастурларида назарда тутилган - 1 вазифага 0,3 соат, Фанлар рйхати Илмий. Т/р Илмий ишнинг номи. Компьютер малакаси: яхши.

Записи по теме: